Leder

Skolebarn påkjørt - tilstand hemmeligstemplet

Et overdrevent fokus på personvern utfordrer den sunne norske tradisjonen om tillit og åpenhet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Barn påkjørt på skolevei – tilstand er hemmeligstemplet». Det er en oppdiktet avistittel, men ikke utenkelig påpeker Marit Ulriksen, sjefredaktør i Rana Blad, i en kommentar. De er en av flere mediebedrifter som har blitt nektet avgjørende informasjon om utfallet av alvorlige ulykker. Personvernet brukes nå som argument av mange helseforetak for å hindre offentlighetens tilgang til å få vite konsekvensene av alvorlige hendelser.

Selvsagt skal helseopplysninger være privat. Men ved alvorlige hendelser, som forbrytelser, ulykker, eller pandemier, kan opplysninger på overordnet nivå om enkeltpersoners tilstand være avgjørende informasjon for offentligheten. Skolebarn påkjørt. Hvordan endte det? Brannmann skadd. Livstruende? Knivstikking i sentrum. Drap eller legemsbeskadigelse?

Personvern er et viktig prinsipp, men som alle prinsipper støter det ofte opp mot andre prinsipper, og det må foretas en avveining. Ved hendelser der alvorlig skadde mennesker blir brakt til sykehus har offentligheten et rettmessig krav på å få vite om hvor alvorlig hendelsen er.

Mindre åpenhet gir mindre tillit.

Den digitale revolusjonen førte til et frislipp og misbruk av personinformasjon, og det har vært nødvendig med en opprydning. Men det er ikke bare denne nødvendige opprydningen, der EU har gjort en viktig jobb, som finner sted. Det økte fokus på personvern henger også sammen med at Norge påvirkes av et Europa der mange land har en svakere tradisjon for åpenhet, og lavere grad av tillit i samfunnet. Norge er et tillitssamfunn med en høy grad av åpenhet i forvaltning, frivillig sektor og næringsliv. En av grunnene til at vi kan stole på hverandre i Norge er at vi vet hva som skjer rundt oss.

Norges flere hundre år gamle tradisjon for åpenhet rundt skatteopplysninger er viktig for tilliten til skattesystemet. Åpenhet om hvem som eier eiendom og selskaper er viktig i kampen mot korrupsjon og uheldige bindinger. Nå minskes åpenheten rundt dette i EU. Mindre åpenhet gir mindre tillit. Hvis offentligheten skal nektes informasjon om farer i lokalmiljøet, slik norske helseforetak legger opp til, vil det spre unødig usikkerhet.

Personvern er viktig. Men åpenhet er også viktig. Et overdrevent fokus på personvern utfordrer den sunne norske tradisjonen om tillit og åpenhet. Hvis ikke norske helsebyråkrater greier å holde en fornuftig balanse her bør de få kyndig hjelp av våre lovgivere.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder