Leder

En viktig invitasjon

Det er klokt av Pinsebevegelsens ledelse å hilse debatt om samlivsspørsmål velkommen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Heller ikke 2023 kommer til å bli et år der likekjønnet vigsel og homofilt samliv ikke blir diskutert i norske trossamfunn. I romjula ga leder for Pinsebevegelsen i Norge, Øystein Gjerme et intervju i avisa Dagen, der han påpekte at han holder fast ved sin teologiske innstilling om at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

I etterkant av intervjuet fortalte tre skribenter fra bloggen Re:tro Vårt Land at diskusjonen om homofilt samliv er underkommunisert i Pinsebevegelsen. De tre sa blant annet at meningsmangfoldet blant pinsevenner er større enn mange tror, og at «folk hadde blitt overrasket» dersom noen undersøkte hva Pinsebevegelsens medlemmer egentlig mener om legning og samlivsspørsmål.

Det å ønske en samtale og debatt rundt samlivsspørsmål er ikke det samme som å åpne opp for å endre syn

—  Vårt Land

Ulike meninger

Øystein Gjerme svarer de tre i et intervju i dagens Vårt Land. Han enig i at det kan være stort meningsmangfold rundt spørsmålet i Pinsebevegelsen, men kjenner seg ikke igjen i at spørsmål legges lokk på i kirkesamfunnet.

Gjerme synes tvert imot det er «flott at de som er uenige setter ord på og målbærer sin mening». Det er klokt av Gjerme å anerkjenne meningsmangfoldet i bevegelsen på denne måten. En samtale og debatt rundt samlivsspørsmål er ikke det samme som å åpne opp for å endre syn på for eksempel likekjønnede ekteskap.

Pinsebevegelsen er, som Gjerme selv påpeker, et svært mangfoldig kirkeamfunn med selvstendige menigheter over hele landet. Det er menigheter med ulike uttrykk, sammensetninger, impulser – og meninger.

Tydelige svar

Hvis ledelsen i Pinsebevegelsen ønsker å ta grasrotstemmenes ønske om åpen diskusjon på alvor, må de også gjøre det gjennom handling – ikke bare ord.

Kanskje burde Pinsebevegelsen ta utfordringen fra de tre skribentene og faktisk kartlegge hva kirkesamfunnets medlemmer tenker om temaet. Dersom det stemmer som Gjerme sier, at de ikke er redde for debatt, bør de heller ikke være redde for å få større innsikt i bevegelsens meningsmangfold.

Men viktigere enn en slik kartlegging er det nok for Pinsebevegelsen å svare på homofil og pinsevenn Simon Stisens utfordring, nemlig hvorvidt samlivsspørsmål er et frelsesspørsmål, og hvorvidt man tror at en legning kan endres. Det bør man kunne forvente svar på fra kirkesamfunnets pastorer og ledere.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder