Leder

Ett og et halvt syn

Dersom man mener at det skal være legitimt å si nei til likekjønnet vigsel, er det vanskelig å argumentere for at det ikke skal kunne få praktiske konsekvenser.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Åpen folkekirke har fremmet en sak for Kirkerådet om nasjonale retningslinjer for tilsetting i Den norske kirke. Åpen folkekirke ønsker å fjerne muligheten for å diskriminere ved ansettelser.

Saken behandles i kirkerådsmøtet som starter 8. desember. Dersom saken går videre, vil den havne på Kirkemøtet i 2023.

Tillatt forskjellsbehandling

Et unntak i Likestillings- og diskrimineringsloven tillater en viss forskjellsbehandling ved ansettelse, basert på legning. Dette er bakgrunnen for at en del kirkelige ansettelsesorganer har skrevet inn følgende setning i sine utlysninger: «Samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt». Blant bispedømmerådene er det i dag bare Stavanger som inkluderer denne setningen, de andre har én etter én valgt å stryke den.

Stavanger bispedømmeråd har gjort et flertallsvedtak for fortsatt forskjellsbehandling ved ansettelser. Dersom Åpen folkekirke får det som de vil, vil Stavanger måtte endre sin praksis.

Sentralmakt

Dette er ikke bare et spørsmål om hva man mener om homofilt samliv, men også et spørsmål om kirkedemokrati. Hvor langt skal Kirkemøtets makt strekke seg?

Bispedømmerådene har hatt stor selvstendighet innad i Den norske kirke. Mens vi fortsatt hadde statskirke, var kirken til en stor grad organisert som en koalisjon av elleve selvstendige bispedømmer. Det ble spesielt tydelig ved presteansettelser, som fortsatt er en stor del av bispedømmerådenes arbeidsfelt og myndighet.

Skal Kirken holdes sammen, er det helt nødvendig at sentralmakten tillater regional og teologisk variasjon

—  Vårt Land

Dersom Kirkemøtet vil bruke sin makt til å styre bispedømmerådenes ansettelsespraksis, er dette en endring i tradisjonen for bispedømmenes selvstendighet.

En folkekirke må tenke om seg selv at den tildels er en koalisjon av ulike enheter. Det er store regionale og teologiske forskjeller innad i Den norske kirke. Skal kirken holdes sammen, er det helt nødvendig at sentralmakten tillater denne variasjonen. Spørsmålet om homofilt samliv er av de største stridsspørsmålene i nyere tid, og Den norske kirke har vedtatt to syn på vigsel. Det lever den overraskende godt med.

Det finnes verken ett eller to gjeldende offisielle syn på homofilt samlevende prester i Den norske kirke. Det nærmeste vi kommer er Kirkemøtets konstatering av at ulike syn finnes fra 2007. Men de som sier nei til vigsel av likekjønnede sier stort sett også nei til homofilt samlevende prester. Dersom man mener at dette skal være en legitim posisjon i Den norske kirke, er det vanskelig å argumentere for at ikke synet skal kunne få praktiske konsekvenser der konservative har demokratisk makt.

Endret 08.12.22 kl 09.45. Feil i faktaopplysning.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder