Leder

Samtale under skjeppen

Kirkens sjelesorg-praksis er eldgammel og solid. Folk trenger den og kirken har den – det er på tide å stille den frem i lyset.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En av de eldgamle kirkelige praksisene er en til en-samtaler mellom sjelesørger og konfident. Alle prester og diakoner, og mange pastorer, har solid utdanning i samtalens kunst. Alle kirker tilbyr sjelesorg. Like fullt er fenomenet nokså ukjent blant folk flest. Mens de fleste vet sånn cirka hva en gudstjeneste er og har fått med seg at prester døper, vier og bisetter, er det mange som ikke vet hva ordet sjelesorg betyr, og langt mindre vil komme på å oppsøke det.

Uten krav om progresjon

I en ny bok på Universitetsforlaget, Presten, psykologen og gærningen, vies sjelesorgen stor plass. En av bokas forfattere, Pia Beate Pedersen («gærningen») kommer i livskrise og oppsøker både psykolog og prest. De to ulike samtalepraksisene utfyller hverandre, og boka er en utforskning av det menneskelige sinn sett fra to ulike faglige utgangspunkter.

Anita Reitan skrev i gårsdagens avis om egen erfaring med sjelesorg: «Ingen andre steder møtte jeg mer forståelse, omsorg og trygghet. Det ble et fristed hvor jeg kun kunne få være, uten krav om bedring eller progresjon», skriver hun. Reitan undrer seg – hvorfor oppsøker ikke flere sjelesorgens rom?

Folks behov for å snakke med en profesjonell samtalepartner med taushetsplikt, minsker ikke for tiden. Det psykiske helsevernet opplever enorm pågang, og har lange ventelister. Privatpraktiserende psykologer fyller opp avtaleboken sin, trass i nokså stive timepriser. Coaching og alternative former for terapi tilbys mange steder i landet.

Kirken har noe folk vil ha og trenger – nå gjelder det å finne måter å kommunisere det på

—  Vårt Land

Hvorfor ikke flere?

Anita Reitan undrer seg over at ikke flere rett og slett oppsøker presten. Presten er gratis, det er sjelden venteliste og man trenger ikke reise langt. Prest er den profesjonen med lengst erfaring i å snakke med folk.

I 2021 ble det gjennomført 36 526 sjelesorgsamtaler i Den norske kirke. I tillegg kommer samtaler i forbindelse med begravelse, dåp og vielser. Det foregår også enormt mye sjelesorg på institusjoner der prester jobber uten å være ansatt i Den norske kirke, for eksempel høgskoler, universiteteter og sykehus. I tillegg har instanser som Kirkens SOS døgnkontinuerlig samtaler over telefon og chat.

Like fullt kunne tallene vært mye høyere. Kirken har noe folk vil ha og trenger – nå gjelder det å fjerne skjeppen og finne måter å kommunisere det på.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder