Leder

Gi FN en sjanse

FN har vært en stor skuffelse på mange områder det siste året. Likevel er det all grunn til å ikke gi organisasjonen opp.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.FNs

FNs hovedforsamling som åpnet denne uka, er preget av krigen i Ukraina. Dermed markeres også nok et stort nederlag for FN. Organisasjonen som ble dannet for å hindre krig, har vært fullstendig maktesløs for å hindre denne store og alvorlige krigen.

Det er lett å se hvor stor avstanden er mellom intensjonene og resultatene. Likevel er det all grunn til å gi organisasjonen en sjanse til å gjøre det bedre.

—  Vårt Land

Årsaken til nederlaget ligger i FNs grunnleggende struktur. Ved at man ga vetorett til noen stormakter i det organet som har makt til å iverksette tiltak, er det umulig for FN å stanse en vetomakt som går til ulovlig angrepskrig.

Utnytte mulighetene

Dermed kommer nok en gang krav om en reform av organisasjonen. Og Volodomyr Zelenzky har gått inn for å frata Russland vetoretten. Det er i og for seg et velbegrunnet krav.

Men dette lar seg ikke gjennomføre uten å i praksis utelukke Russland fra FN. Det vil nok vetomakten Kina motsette seg. Da vil vi ende opp med en organisasjon som ikke omfatter all verdens land, slike hele ideen med FN har vært.

Selv om FN ikke har kunnet stanse krigen i Ukraina, har FN kunnet bidra til evakuering av sivile, til gjenopptakelse av ukrainsk korneksport og til gransking av krigsforbrytelser i Ukraina. Det illustrerer at FN har muligheter som vi må satse på å utnytte.

Mangler makt

FN har heller ikke vært så heldig med de tiltakene de tross alt har fått makt til å gjøre i andre krigsområder. FNs fredsbevarende styrke har verken lyktes i Mali eller Kongo. De har fått dårlig rykte på seg på grunn av misbruk og overgrep. Og krigen i Etiopia har FN ikke kunnet gjøre noe med.

Men FN har tatt ledelsen når det gjelder vår tids største utfordring: Klimaendringene. Gjennom arbeidet i FNs klimapanel har det blitt lagt et uvurderlig faglig grunnlag for tiltak. Like fullt er FN igjen uten makt til få medlemslandene til å iverksette tiltakene. Det er egentlig ikke FNs skyld. Det er medlemslandene som ikke ønsker det annerledes.

Uvurderlig innsats

FNs mange hjelpeorganisasjoner gjør en helt uvurderlig innsats for å avhjelpe nød og bedre menneskers kår. Andre underorganisasjoner tar på seg oppgaver som ikke ville blitt løst om bare nasjonale regjeringer skulle ta seg av dem.

Det er lett å kritisere FN. Det er lett å se hvor stor avstanden er mellom intensjonene og resultatene. Og FN er slett ikke ufeilbarlig. Likevel er det all grunn til å gi organisasjonen en sjanse til å gjøre det bedre. Vi har ikke noe godt alternativ.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder