Leder

Viktigheten av nyansert religionskritikk

Svaret på terrorfaren er ikke mindre religion, men en bedre religiøs dannelse.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Med én gang det ble klart hvem gjerningsmannen bak angrepene på London pub var, begynte spekulasjonene om motiv. Ifølge tidligere rettsdokumenter har drapsmannen en historie med psykisk sykdom. Samtidig var han IS-sympatisør og sto i PSTs søkelys på grunn av radikalisering.

Problematisk religion

Flere debattanter har de siste dagene pekt på at religion kan spille en rolle i denne saken, slik vi har sett i mange av terrorangrepene i verden de senere år. Både Anne Holt og Ola Svenneby har løftet fram det problematiske i en del religiøse forestillinger. Dette er en viktig samtale, og den må føres på et kvalifisert nivå.

En av faktorene bak vold kan være usunn religiøsitet. Det betyr ikke at all religion fører til vold, eller at all muslimsk tro og praksis er problematisk.

—  Vårt Land

En av faktorene bak vold kan være usunn religiøsitet. Det betyr like fullt ikke at all religion fører til vold, eller at all muslimsk tro og praksis er problematisk. For å komme noe videre i både analyse og forebygging er det viktig å peke på nøyaktig hva som er problemet, og ikke generalisere verken religion eller islam.

Sprikende tekster

I alle de abrahamittiske religionenes kanon finnes det tekster som kan brukes til å legitimere vold. I tillegg tegnes det til tider skarpe skiller mellom oss og dem, der de andre er syndere, vantro eller Guds motstandere. Disse tekstene står side om side med tekster som maner til omtanke for nesten og en Gud som elsker alt det skapte. Enhver som skal forholde seg til religiøse tekster må dermed gjøre valg. Hvordan vil jeg se på verden? Hvilke tekster skal få styre lesningen av de andre tekstene?

I bunnen av alle skriftreligioner ligger dermed kravet om å kunne lese. Det innebærer ikke bare å tyde bokstaver, men også å fortolke, bruke hode, hjerte og erfaring for å lete etter sentrum av budskapet. Dette er ikke en rettlinjet og enkel prosess, og den stiller store krav til leserens skjønn. Desto viktigere er det at teologer og andre ledere er kloke og ikke gir grobunn for fundamentalistiske lesninger.

Religionskritikken er viktigst når den kommer fra de religiøse tradisjonene selv, som et stadig selvkritisk og selvgranskende blikk. Derfor er ikke svaret på terrorfaren mindre religion, men en bedre religiøs dannelse.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder