Leder

Presteskap uten Gud

Psykologene har blitt det nye presteskapet: De hjelper oss å fortolke eksistensen. Men kan de være prester uten å vite noe om Gud?

Prest, sjelesorg, hender

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I den nyeste episoden av Vårt Lands podkast Dokka blir Silje Endresen Reme intervjuet. Reme er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og har forsket på hva psykologistudenter i Norge lærer om religion. Det er svært lite, ifølge henne og forskerkollegaen Lars Mandelkow fra Ansgar teologiske høyskole. De har publisert en artikkel i Nordic Journal of Religion and Society om tematikken.

Det er sannsynlig at troen er en ganske vesentlig faktor i hvordan troende mennesker forstår seg selv

Psykologer skal kunne snakke med hvem som helst om livet. Og snakker man dypt nok om livet, vil alle de tingene som er viktige for et menneske bli tematisert. I Norge oppgir rundt halvparten av befolkningen at de tror på Gud. Det er sannsynlig at troen er en ganske vesentlig faktor i hvordan disse forstår seg selv, og også preger blikket på ting som relasjoner, etikk eller lidelse. Under en livskrise eller ved psykisk sykdom vil religiøs tematikk være en del av pasientens refleksjoner og selvforståelse.

Reme forteller i podkasten at en del psykologer rett og slett ikke har religiøsitet på radaren, og at noen også er engstelige for å nærme seg spørsmål knyttet til tro. De vet at de har lite kunnskap, og vil derfor ikke inn i noe som de ikke har på repertoaret. Selv får hun ukentlig spørsmål om hun kjenner en kristen psykolog – det finnes med andre ord nok av mennesker som ønsker samtale i krysningspunktet mellom psykisk helse og tro.

Mer kunnskap

Reme og Mandelkow argumenterer for at psykologer bør kunne mer om tro. Det er gode grunner til å lytte til forskerne. Psykologer trenger å læres opp i sensitivitet rundt hvordan menneskers virkelighetsforståelse påvirker deres psykiske helse. De er på mange måter vår tids presteskap, og skal man være prest må man vite noe om Gud.

Psykologer med manglende utdannelse i teologi kan avhjelpe situasjonen ved å informere pasienten om at sjelesorg alltid er en mulighet

—  Vårt Land

På den andre siden finnes det fortsatt faktiske prester. Og en eldgammel del av prestetjenesten er sjelesorgen. Prester og diakoner tar imot folk til samtale, uavhengig av deres tro. Mange mennesker oppsøker både psykolog og prest, noen ganger i forskjellige faser, andre ganger samtidig. Uansett hvor mye religionspsykologi som undervises på psykologistudiet, vil en prest like fullt være spesialisten. Psykologer med manglende utdannelse i teologi kan også avhjelpe situasjonen ved å informere pasienten om at sjelesorg alltid er en mulighet.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder