Leder

Ingen grunn til naivitet

Selv om Norge vil ha store fordeler av en frihandelsavtale med Kina, bør vi stille oss spørsmålet om hvilken pris en slik avtale har. Her må vi ikke være naive.

l

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I 2008 ble Norge og Kina enige om å starte bilaterale forhandlinger om en frihandelsavtale. Kinesiske myndigheter la forhandlingene på is etter at demokrati-aktivisten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Seks år senere, i 2016, inngikk Norge og Kina en normaliseringsavtale, også omtalt som Memorandum of Understanding, der Norge lovet å unngå å gjøre noe som kunne skade det bilaterale forholdet til Kina. Etter det ble forhandlingene om en frihandelsavtale gjenopptatt i 2017. Disse forhandlingene har hatt mange ulike tema som: Handel med varer, tjenester og investeringer, offentlig anskaffelser, miljø, rettslige spørsmål og elektronisk handel. Disse forhandlingene pågår fortsatt.

Regjeringens Solberg har fått mye kritikk for sin håndtering av norsk Kina-forhold. Nå ser det ut til at Støre-regjeringen vil videreføre den samme linjen

—  Vårt Land

MDG: Ensidig diktat fra Kina

I tirsdagens spørretime tok MDGs Rasmus Hansson saken opp Norges forhold til Kina. Han spurte om utenriksministeren vil «åpne for å si opp normaliseringsavtalen fra 2016 og for å avbryte de pågående frihandelsforhandlingene med Kina». Han tok utgangspunkt i det kinesiske regimets behandling av den uiguriske minoriteten i Xinjang, brudd på ytringsfriheten i Hongkong, og rapporter om utstrakt bruk av overvåking, undertrykking, internering og tortur.

Hansson sa blant annet dette om den såkalte normaliseringsavtalen: «Alle vet hva disse spesielle formuleringene betyr: Det betyr at Norges regjering vil støtte kinesiske krav på Taiwan, undertrykkingen av Hongkong og Tibet og ikke støtte opp eller irritere Kinas regjering på noen måte. Det er et ensidig diktat om hva Norge forplikter seg til. Det innebærer ingen forpliktelser for Kina. Norge har ingen slik erklæring med noe annet land.

Åpen debatt om Kina

Solberg-regjeringen har fått mye kritikk for sin håndtering av det norske forholdet til Kina. Nå ser det ut til at Støre-regjeringen vil videreføre den samme linjen.

Men Kinas manøvrering, i flere av de sakene MDGs Hansson tar opp, bør være utgangspunkt for en grundig debatt om Norges forhold til Kina. Denne debatten bør skje i åpent lende i Stortinget. En slik debatt burde kommet for lenge siden.

Selv om Norge vil ha store fordeler av en frihandelsavtale med Kina, bør vi stille oss spørsmålet om hvilken pris en slik avtale har. Dette må veies opp mot mulighetene til å påvirke Kina gjennom samtaler. Vi må ikke være naive. Derfor bør dette spørsmålet diskuteres åpent — slik seg hør og bør i et åpent demokrati.
Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder