Leder

Farlig propaganda

Rapport viser spor av utenlandsk påvirkning i Norge, gjennom jevnlig spredning av nyheter fra russiske påvirkningsnettverk i hjemlige sosiale medier og gjennom anonyme brukere.

l

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Støre-regjeringen fikk i slutten av januar en rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hovedkonklusjonen var at det ikke var noen direkte bevis på påvirkning av valget. Men rapporten fant en jevnlig spredning av nyheter fra russiske påvirkningsnettverk i hjemlige sosiale medier i året før valget.

I rapporten heter det blant annet at «informasjon fra det russiske påvirkningsnettverket spres jevnlig i miljøer som er kritiske til norske myndigheter og tradisjonelle medier».

Det vi med sikkerhet vet er at slik propaganda og falske nyheter har et mål: Å destabilisere og polarisere vestlige demokratier som vårt

—  Vårt Land

Anonyme aktører

Rapporten avdekker også eksempler på aktivitet i hjemlige sosiale medier som er «inautentisk», altså ved bruk av anonyme aktører. Å finne tilfeller der ikke-statlige utenlandske aktører aktivt forsøker å spre desinformasjon til et norsk publikum.

Vårt Land kartla i fjor vår hvordan fremmede makter – spesielt Russland - kunne påvirke et valg. Det ble den gangen lagt vekt på at det kunne handle om propagandakrig over tid. Et av punktene de vektla, var at disse aktørene forsker på å polarisere eksisterende stridstema i sosiale medier.

Eksisterende stridstema

Vi ser i rapporten at et av temaene der det særlig skjer påvirkning, er klimaspørsmål. Her eksistere det allerede svært ulike meninger. Det kommer tydelig fram gjennom de opphetede debattene om bompenger og vindmøller. Vi har også hatt flere andre debatter som kan være utsatt for påvirkning utenfra fordi de i utgangspunktet har harde fronter. Det gjelder blant annet ulike debatter om rasisme og nasjonalisme, om likestilling og Islam, om motsetninger mellom by og land, Acer-debatten og rusreformdebatten. Her er meningene sterke og frontene svært harde. Dersom disse debattene blir infiltrert av falske nyhetssaker og anonyme deltagere vil det åpenbart øke polariseringen og gjøre debattklimaet både hardt, uforsonlig og hatsk.

Felles ansvar

Slik påvirkning kan være vanskelig å spore. Men vi har alle et ansvar når det gjelder saker vi deler på sosiale medier. Dersom det ikke er linket til et kjent mediehus eller en kjent organisasjon bør vi ta en ekstra titt før vi «liker» og «deler». Dersom vi deler det som ser ut som oppsiktsvekkende nyhetssaker uten å sjekke kilden kan vi stå i en situasjon der vi har latt oss bruke av en fremmed makt.

Kanskje er vi nordmenn alt for naive når det gjelder slik påvirkning og effekten av den. Men det vi med sikkerhet vet, er at slik propaganda og falske nyheter har ett mål: Å destabilisere og polarisere vestlige demokratier som vårt. Det brukes store ressurser på dette. På sikt er det faktisk langt mer alvorlig enn direkte påvirkning av et enkelt valg.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder