Leder

Breiviks klageadgang bør begrenses

Breiviks klageadgang bør begrenses av hensyn til hans egen rettssikkerhet. Årlige løslatelsessaker kan fort bli til en tom rutine uten reellt innhold.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken har Anders Behring Breivik fått sin første anmodning om prøveløslatelse behandlet i Telemark tingrett.

Retten har lagt opp til en grundig behandling. Saken er også inngående dekket av norsk presse. Det er bra at barnemorderens rettighet til å begjære seg prøveløslatt behandles med så stor grundighet. Det er også bra at det er en stor grad av åpenhet om denne prosessen, selv om enkelte medier har blitt kraftig kritisert for sine prioriteringer.

Farlig og patetisk

Den omfattende pressedekningen har vært svært belastende for mange. Men den har vist at rettsstaten har ingenting å skjule, og at terroristens rettssikkerhet er ivaretatt. Den har også svært tydelig dokumentert hvor farlig terroristen fortsatt er, og samtidig hvor stakkarslig og patetisk han framstår.

Som avis skal vi være forsiktige med å forhåndsdømme, men det framstår som helt usannsynlig at retten vil løslate Breivik. Det er også helt usannsynlig at en eventuell anke vil føre fram. Etter endelig avslag vil Breivik vente et år med å fremme et krav om prøveløslatelse på nytt.

Forslaget bør finne sin begrunnelse i rettssikkerheten til Breivik og andre forvaringsdømte.

—  

Breivik er dømt til forvaring. Det er i praksis en tidsubegrenset straff som kan vare livet ut. Det er viktig at det er god adgang for forvaringsdømte til å begjære prøveløslatelse. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har til nettstedet Rett24 tatt til orde for å begrense denne retten. Busch mener at ved særlig stor gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd bør retten til klageadgang begrenses til hvert tredje år. Dette er et godt forslag, som Frp mest sannsynlig vil fremme for Stortinget. Forslaget bør få bred støtte, mens FrPs subsidiære standpunkt om å fjerne muligheten til prøveløslatelse bør avvises.

Breiviks rettssikkerhet

En begrensning i klageadgang for forvaringsdømte må ikke begrunnes at vi som samfunn synes det er ubehagelig med disse prosessene. Forslaget bør finne sin begrunnelse i rettssikkerheten til Breivik og andre forvaringsdømte.

For svært farlige forbrytere der det ikke er særlig utvikling å spore er det rett og slett ikke behov for årlige begjæringer om prøveløslatelse. Disse sakene er ofte omfattende, og krever store ressurser som også trengs i andre rettsprosesser.

Skal vi ha årlige rettssaker om Breiviks soningsstatus kan de fort gi et repeterende og rituelt inntrykk. Han har begått en svært alvorlig forbrytelse. Nettopp derfor er det viktig av hensyn til hans rettssikkerhet at begjæringer om prøveløslatelse behandles grundig i retten, og i det offentlige ordskiftet.

Forvaringssiktede som retten fastslår har stor fare for gjentagelse, bør ikke ha rett til å begjære prøveløslatelse hvert år. Hvert tredje år er mer enn nok. Denne begrensingen vil reelt sett styrke forvaringsdømtes rettssikkerhet.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder