Leder

Kommunene må ta sitt ansvar

Nesten halvparten av landets kirkelige fellesråd melder om «betydelige økonomiske utfordringer» knyttet til strømprisen. Nå må norske kommuner ta sitt ansvar før flere kirker må stenge.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har den senere tiden mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra kirker som strever med å betale dyre strømregninger. KA har derfor gjennomført en undersøkelse som dokumenterer faren for kirkestenging og begrensning i aktiviteter på grunn av strømkrisen. Dette skrev Vårt Land nylig på nyhetsplass.Journ

Nesten halvparten av landets kirkelige fellesråd melder om «betydelige økonomiske utfordringer» knyttet til strømprisene. «Det er så kritisk at det får konsekvenser for bruken av kirken. For noen dreier det seg om å avlyse aktiviteter. For andre er det for lav temperatur for små barn og eldre. Andre ser seg nødt til å stenge en eller flere kirker», sier Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA.

Hun legger til at det er svært uheldig at når kirkene endelig kan åpne etter strenge koronarestriksjoner, må de begrense aktiviteten som følge av strømutgifter

Kommunenes ansvar

I en slik situasjon kan det virke fristende å rope på statlige ordninger. Men slik tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) sier, har kommunene allerede fått til sammen 4,5 milliarder i frie inntekter. Disse pengene skal blant annet gå til drift av kirker og andre religiøse forsamlinger. Derfor er det nå viktig at alle menigheter tar kontakt med sine kommuner for å finne straks-ordninger, slik at kirkene kan holde åpent i ukene som kommer.

En del kirker klarer å betale strømregningene. Noen har faste avtaler med sine kommuner, andre har strømavtaler som er gunstige. Det som også er svært positivt er at 93 prosent av kirkene som strever med å betale strømutgifter allerede har innført eller vurderer tiltak for å spare strøm i kirken. Noen steder handler dette om solcellepanel, men det er også en rekke andre tiltak. Det betyr at menighetene gjør det de kan for å få lavere strømutgifter på sikt. Det er viktig.

Det haster

Alle menigheter som strever med å betale strømregningene må nå ta kontakt med sine kommuner for å få avtaler som gjør at de slipper å stenge. Kommunene har på sin side et ansvar for at slike avtaler kommer raskt på plass. Det er også svært viktig at Toppe og kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) følger opp de tydelige signalene de nå har gitt, slik at kirkene nå kan holde åpent etter lange perioder med koronarestriksjoner.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder