Leder

Alvorlige klimafakta

En fersk rapport viser at alle verdenshavene varmes opp. Vi er for lengst forbi det punkt der handling kan skyves til i morgen. Vi trenger modige politiske lederskap både i Norge og internasjonalt.

Is

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Verdens hav varmes nå opp. I seks år på rad har varmerekorden blitt slått, viser ferske data. Det skriver NRK. De varmeste havtemperaturene som noensinne er målt er registrert var i 2021, siden slike målinger ble startet i 1955. Det er skremmende at tidligere svingninger nå er byttet ut med stadige nye rekorder. Den nye forskningsartikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Advances in Atmospheric Sciences.

Forskerne som står bak artikkelen slår fast at oppvarmingen i havene er et direkte resultat av den menneskeskapte klimakrisen. «Varmen stiger ubønnhørlig globalt, og dette er en tydelig indikator på menneskeskapte klimaendringer», sier Kevin Trenberth, en av forskerne bak artikkelen.

Dersom vi skal ha en sjanse må våre politisk ledere utvise et realistisk, framsynt og modig lederskap. Vi vet hva som må til for å kutte utslipp. Det må handles. Og det må handles raskt.

—  Vårt Land

Havet vil stige

Det er de 2000 øverste meterne i alle hav er blitt målt. Samtlige hav satte varmerekorder til tross for at enkelte fenomener skulle kjølt ned. Et slik eksempel er værfenomenet, La Niña, som kjøler ned Stillehavet. Dette havet har hatt en dramatisk temperaturstigning siden 1990. Forskningen viser likevel at det er Atlanterhavet og Sørishavet der den langvarig temperaturstigning er tydeligst.

Klimaforsker Michael Mann ved Penn State University i USA er en av de 23 forskerne som har jobbet med rapporten. Han sier at inntil vi får nullutslipp vil oppvarmingen fortsette. Oppvarmingen av havet får en rekke alvorlige konsekvenser som issmelting, ekstremvær, flom, ødeleggelser av økosystemer, arter som flytter på seg og havstigning.

NRK skriver at World Meteorological Organization viser til at havnivået stiger dobbelt så fort nå som for ti år siden. Issmelting på polene er hovedgrunnen til dette.

Politisk lederskap

Vårt Land har flere ganger omtalt at FNs klimapanel har beregnet at havet vil stige med inntil en meter dette århundret, dersom vi ikke lykkes med kraftige globale utslippskutt. Ikke bare vil det ha dramatiske klimakonsekvenser slik vi skriver over. Det vil også påvirke livsgrunnlaget vårt gjennom blant annet svekket matsikkerhet og flere pandemier.

Dette har vi visst lenge. Derfor er det dramatisk at tiltakene for å kutte utslipp går så sent, både i Norge og i hele verden. Dersom vi skal ha en sjanse til å endre dette må våre politisk ledere utvise et realistisk, framsynt og modig lederskap. Vi vet hva som må til for å kutte utslipp. Det må handles. Og det må handles raskt.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder