Leder

Et problematisk vedtak

Klepp kommunes vedtak om å utelukke konservative kristne fra å søke om kulturstøtte, er problematisk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag denne uken ble det kjent at hovedutvalget for samfunn og kultur i Klepp kommune vil ha et kriterium for kulturstøtte som i praksis utelukker konservative kristne og andre religiøse fra å søke.

En av endringene innebærer at det skal stilles krav om at alle medlemmer må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Det vil i praksis si at kristne – og andre religiøse – organisasjoner som fastholder forståelsen av at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskap mellom mann og kvinne, ikke vil kunne søke om kulturstøtte.

Det er påfallende at likestilling- og inkluderingstankegangen ikke har rom for barn som vokser opp med teologisk konservative foreldre

—  Vårt Land

Går utover barna

Kulturstøtten brukes blant annet av kristne organisasjoner til å drive barne- og ungdomsarbeid. Med disse pengene får barn og unge i Klepp kommune synge i kor, gå på klubb og drive idrett i kristen regi. Dersom dette vedtaket går utover barn og unges mulighet til å drive med meningsfulle og organiserte fritidsaktiviteter er det problematisk.

Det kommunale utvalget er i sin fulle rett til å ta beslutningen, og argumentasjonen deres når det kommer til likestilling og inkludering er forståelig. Det samme er argumentasjonen som handler om at alle medlemmer i en demokratisk organisasjon bør ha mulighet til å stille til ulike verv og styrer.

Men det er også påfallende at denne likestilling- og inkluderingstankegangen ikke har rom for barn som vokser opp med teologisk konservative foreldre. Det finnes selvsagt andre tilbud for disse barna, men det er likevel prinsipielt problematisk at kommunen i konsekvens velger å skille mellom barne- og ungdomsarbeid på denne måten – og slik definerer hva slags tilbud som fortjener støtte og ikke.

Mangfoldig arbeid

For Klepp sin del risikerer dette vedtaket først og fremst utover kristent barne- og ungdomsarbeid. Men dersom slike forslag blir vedtatt flere steder i landet kan det også få konsekvenser for andre tilbud for barn og unge i religiøs regi, som for eksempel muslimsk barne- og ungdomsarbeid.

Vi trenger et barne- og ungdomsarbeid som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Dette vedtaket kan ende opp med å bli en måte å strupe mangfoldet i organisasjonslivet på som til syvende og sist er problematisk – uavhengig av hvor gode intensjonene er.

Vi håper politikerne tenker over dette når kommunestyret skal behandle saken, og at de også tar hensyn til hvem et slikt vedtak trolig vil gå utover. Nemlig barna.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder