Leder

Stortinget trenger kontroll

KONTROLL: Ingen skal ha kontroll over Stortinget. Men Stortinget trenger at noen kontrollerer at de holder seg til sine egne vedtak.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er Stortinget som har vedtatt skattelovgivningen. Også stortingsrepresentantene må følge den. Det alvorlig at Stortingets administrasjon har villedet representantene i forståelsen av skattleggingen av pendlerboliger. Det fritar ikke representantene fra et selvstendig ansvar for å følge loven. Men det reiser spørsmålet om hvem som kontrollerer at Stortingets administrasjon følger Stortingets vedtak.

Det har vist seg helt nødvendig at noen kontrollerer Stortingets administrasjon. Det må Stortinget nå selv sørge for å få orden på.

—  Vårt Land

Stortinget har et kontrollorgan. Det heter Riksrevisjonen, og er hjemlet i Grunnlovens bestemmelse om statsrevisorer. Stortinget har vedtatt en lov om Riksrevisjonen. Den sier at oppgaven er å kontrollere at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Loven sier også at Riksrevisjonen skal være uavhengig av alle, også av Stortinget.

Ikke kontrollert siden 2017

Men Riksrevisjonen har ikke kontrollert Stortingets egen virksomhet de siste årene, viser det seg. De har kun foretatt den årlige revidering av årsregnskapet. I følge riksrevisor Per Kristian Foss fikk de i 2017 beskjed av Stortingets presidentskap om at de ikke skulle kontrollere Stortinget. Riksrevisjonen rettet seg etter det.

Riksrevisjonen leverte i 2017 en kraftig kritikk av Stortingets presidentskap for de store overskridelsene ved ombyggingen av Stortingets garasjeanlegg. Like etter ga Riksrevisjonen beskjed om at de holdt på med å undersøke Stortingets IT-sikkerhet. Det var etter det at presidentskapet ga Riksrevisjonen beskjed om å avslutte kontrollen av Stortinget.

Presidentskapet skal ha vært i tvil om loven tillot at Riksrevisjonen, som er oppnevnt og finansiert av Stortinget, kan ha anledning til å granske Stortinget. Stortinget er tross alt landets høyeste organ. Spørsmålet ble så overlatt til et utvalg, som kom med en innstilling uten konklusjon tidligere i år.

Noen må kontrollere Stortingets administrasjon

Det ville være konstitusjonelt tvilsomt om Riksrevisjonen gransket nasjonalforsamlingens virke. Men det er ikke det dette dreier seg om. Det dreier seg om kontroll av Stortingets administrasjon, som er en del av forvaltningen. Det er Stortingets egne vedtak som ligger til grunn for kontrollen.

Derfor burde det være selvsagt at Riksrevisjonen har ansvaret for en slik kontroll. Uansett har det vist seg helt nødvendig at noen kontrollerer Stortingets administrasjon. Det må Stortinget nå selv sørge for å få orden på.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder