Leder

Gledelig mangfold

Det er gledelig bred representasjon i det nyvalgte Stortinget, med rekord både i andel kvinner og folkevalgte med innvandrerbakgrunn. En svakhet er at eldre er sterkt underrepresentert.

Marian Hussein, 2. Kandidat Oslo SV

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet

Norge har lenge hatt en nasjonalforsamling med en høy andel kvinner i internasjonal sammenheng. Mandagens valg gir et nytt historisk resultat: 100 år etter at Karen Platou (H) som første kvinne ble innvalgt med fast plass i nasjonalforsamlingen i 1921, vil det i perioden 2021-2025 være rekordhøye 45 prosent kvinner på Stortinget.

Venstresiden leder an likestillingen på det nyvalgte tinget. Både i Rødt, SV og MDG er kvinneandelen over 60 prosent, og nær halvparten av Arbeiderpartiets nye gruppe består av kvinner.

Mer mangfold blant de folkevalgte sikrer en bredere politisk debatt, og en sterkere forankring i flere velgergrupper.

Skaper bedre politikk

Den økte kvinneandelen de siste 30-40 årene har bidratt til en rekke politiske vedtak som har rettet opp ulikheter mellom kjønnene. Det er nok å nevne økte permisjonsrettigheter i forbindelse med fødsel, den sterke satsingen på barnehageutbygging, samt innføring av kvoteringslov for kvinner i styrene til allmennaksjeselskaper (ASA).

Det medfører også større mangfold og bredere representasjon når det nye Stortinget teller rekordmange 11 representanter med innvandrerbakgrunn, omtrent en dobling fra sist. Og for første gang kommer det inn en kvinne med afrikansk bakgrunn: Marian Hussein (SV) som er født i Somalia, og som kom til Norge som 10-åring.

Det økte flerkulturelle mangfoldet er en tilvekst for demokratiet, 20 år etter at Høyres Afshan Rafiq som første representant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn kom inn på Stortinget.

Mer mangfold blant de folkevalgte sikrer en bredere politisk debatt, og en sterkere forankring i flere velgergrupper. Det bygger opp om tilliten til vårt politiske system, og fører til bedre politikk for flere mennesker.

Ung forsamling

Heldigvis er det heller ikke lenger er en forventning om at folkevalgte med flerkulturell bakgrunn primært skal befatte seg med innvandrersaker. Tidligere kulturminister Hadia Tajik (Ap) og den nåværende, Abid Raja (V), er fremragende eksempler på dette, samtidig som de også er forbilder for mange med minoritetsbakgrunn.

Det nye Stortinget får en rekordlav gjennomsnittsalder på under 46 år, men et minus i mangfoldet er at det er færre eldre representanter. Denne avis har ofte kritisert Carl I. Hagen (Frp) på lederplass, men for demokratiet er det et gledelig sunnhetstegn at også en 77-åring kan være blant våre fremste folkevalgte.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder