Leder

Trond H. F. Kverno: – Kristus blir underforstått

Trond H. F. Kverno har funnet en yndlingssalme som ble sunget mye før – «O du min Immanuel». Han savner salmen i bruk. – Den later til å ha forsvunnet i mange kirkelige miljøer i dag.

Organist, komponist, musikkpedagog og geistlig Trond H.F. Kverno (f 1945) er utnevnt til Ridder av 1.klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Her fotografert etter brannen i Hønefoss kirke i 2010.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Professor emeritus i kirkemusikk, komponist og kirkemusiker Trond H. F. Kverno har valgt en salme av Hans Adolph Brorson fra 1765. Melodien er en folketone fra Bratsberg i Trøndelag.

O du min Immanuel

O du min Immanuel,

Hvilken Himmel-Glæde

Har du giort min arme Siæl,

Ved din Purpur-Væde!

Fienden tænkte: den var fast.

Men hans trædske Snare brast.

Jeg er i min Faders Skiød,

Har i Himlen hiemme;

Der er ingen Synd og Død

Meere at fornemme.

Arven faaer jeg vist og sandt,

Har den Hellig Aand til Pant.

GUd skee Lov! for Dag, der gaaer,

Og for den, der kommer.

Dermed har vi Jubel-Aar,

Ævig, ævig Sommer,

Da den sidste Morgen-Skier

Er os, Hallelujah, nær.

Op min Siæl! til Sang og Fryd,

Flyde Glædes Taare.

Hver en Puls med Harpe-Lyd

Klinge til min Baare.

Dig, som for os Kalken drak,

JEsu, JEsu! ævig Tak!

Kvernos begrunnelse:

Gamle salmer? På lederplass? Litt av en utfordring. Salmer har jeg arbeidet med fra gymnasdagene. Salmebokkomite har jeg sittet i. Det ble for tøft i forhold til 70-tallets revisjonskrav. Der forståeligheten brøt seg inn i eldre tekster - gikk poesien ut, opplevet jeg det som. Nå har jeg funnet frem en tekst som ble meget sunget før – og later til å ha forsvunnet i mange kirkelige miljøer i dag. Nyere tekster later til å si masse om Gudsbegrepet, og Kristus blir underforstått. Men uten Kristus kan vi faktisk ikke si noe om noe gudsbegrep. «Den som har sett meg, har sett Faderen» sier han. Så da tyr jeg til den danske biskop Hans Adolph Brorson, i en tekst fra hans posthumt utgitte siste-samling «Svanesang» (1765). Her er han omtrent like glødende som den kristne hymnens far, den syriske Mar Afrem (306 – 373). Hør bare. (Og Immanuel er altså ett av de gammeltestamentlige profeti-navn på Jesus, og betyr «Gud med oss». Ortografien er Brorsons egen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder