Leder

Hjelpen når ikke fram til unge gutter

Nesten en tredjedel av alle barn og unge har hatt selvmordstanker. Det er flest unge gutter som dør.

I 2019 var det 148 personer under 30 som tok sitt eget liv, 107 av dem var gutter. Ifølge Norsk Helseinformatikk er det over 9000 selvmordsforsøk blant jenter hvert år, mens det er over 4000 gutter som forsøker å ta livet sitt. Men tre av fire unge som tar livet sitt er gutter. Dette er kjente, men alarmerende tall. Dette er 148 helt unødvendige dødsfall som har rammet mennesker helt i starten av livet.

Aftenposten har i en svært grundig reportasjeserie tatt for seg selvmord blant unge. Selvmord er den fremste dødsårsaken blant personer under 30 år, og tallene går ikke ned, skriver avisen. Dette er et stort samfunnsproblem, men økt fokus og åpenhet har så langt ikke hjulpet.

Store kjønnsforskjeller

Tallene viser store kjønnsforskjeller. Når 9000 jenter forsøker å ta sitt liv hvert år tyder det på store mentale helseproblemer blant jenter. Det krever handling. Men det er altså guttene som dør.

Professor Lars Mehlum, leder Senter for selvmordsforskning og forebygging, etterlyser i Aftenposten et økt fokus på guttene. Han viser til internasjonale studier som dokumenterer at selvmord blant unge gutter er økende. «Det meste vi kan om det som hjelper er hentet fra studier der flertallet av deltagerne har vært jenter», sier Mehlum til avisen.

Forskerne vet altså for lite om den gruppen som rammes hardest av den viktigste dødsårsaken blant unge. Det er og tydelig at hjelpeapparatet ikke når ut til de unge guttene som trenger hjelp. Guttene er nemlig i mindretall blant de unge som bruker hjelpetiltakene.

Hjelpetiltakene bør studeres nærmere

Det tilsier at innretningen på hjelpetiltakene, og kommunikasjonen de bruker mot de unge, bør studeres nærmere. Hjelpen når ikke fram til de som trenger den mest. En annen utfordring er mangelen på mannlige terapeuter i behandlingsapparatet. Dette er en skjevhet som vil forsterke seg med årene.

Selvmord er en dødelig sykdom som rammer svært skjevt, og den tar flere liv blant unge enn corona. Samfunnets innsats mot selvmord bør reflektere dette.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Mental Helse: https://www.sidetmedord.no eller Hjelpetelefonen 11612

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Røde Kors: 800 33 321 eller https://www.korspahalsen.no


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder