Leder

Å hjelpe svake grupper er vår kristenplikt

Årets 8. mars-markering preges av en pågående pandemi. Den har rammet og vil fortsette å ramme ulikt. Verdens kvinner og barn er avhengige av at vi som har kapasitet til å hjelpe, ikke mister motet, skriver Vårt Land på lederplass.

Bakteppet til årets 8. mars-markering er mer alvorlig enn på lenge. Koronapandemien har vist seg å treffe hardest for de gruppene som allerede er mest sårbare: Barn og kvinner.

I lørdagens intervju med Vårt Land uttrykker kronprinsregent Haakon, som har snart 20 år bak seg som FNs goodwillambassadør, bekymring over tilbakeslagene for kvinner i verden.

«I pandemien har utviklingen i verden gått i feil retning på veldig mange områder. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner har økt. Mange unge jenter blir giftet bort. Det er også markant dårligere mor-barn-helse globalt», oppsummerte han.

Endringene var skjøre

Daglig kommer det dramatiske rapporter om skjev fordeling av omsorgsbyrder og økonomiske tilbakeslag. Der bistandsarbeidet i flere tiår har sett at pilene har pekt i riktig retning, er livssituasjonen nå dramatisk endret for mange av verdens kvinner.

Pandemien viser hvor skjørt det er når tunge samfunnsstrukturer og maktubalanse skal endres, og hvor raskt ting kan kollapse.

Kvinner er gjerne sysselsatt i den uformelle delen av økonomien, med dårligere arbeidsvilkår og mindre sikkerhetsnett. Det vi vet med sikkerhet, er at krisen ikke er over. Dessverre vil det trolig ta flere år før de økonomiske rammene vil være på plass igjen i den fattige delen av verden.

Pandemien viser hvor skjørt det er når tunge samfunnsstrukturer og maktubalanse skal endres, og hvor raskt ting kan kollapse.

I flere land meldes det om en enorm økning i vold mot kvinner. En politistasjon i Hubei-provinsen meldte i februar om tre ganger så mange meldinger om vold i hjemmet, sammenlignet med samme måned i fjor, melder bistandsorganisasjonen Care. Kirkens Nødhjelp rapporterer også om at hjelpetelefonene for voldsutsatte kvinner i mange land opplever ekstrem pågang.

Det er også dramatiske meldinger om jenter og skolegang. Under koronapandemien har skoler stengt i 190 land. 500 millioner barn har vært helt uten et skoletilbud. Det er jentene som først blir sendt hjem i slike kriser.

Å hjelpe er vår kristenplikt

Mange opplever at det siste året har vært vanskelig, og i slike kriser er det lett å miste motet. Men kristne har i alle tider stilt seg på de svake gruppers side, og bidratt der vi har mulighet – enten som givere, gjennom bønn, via kirken, i frivillig arbeid eller som pådrivere i politiske prosesser, både lokalt og nasjonalt. Denne viljen til å hjelpe må vi også mobilisere nå.

Det haster med å finne treffsikre tiltak som retter seg mot kvinner og barn. En rekke av våre hardtarbeidende bistandsorganisasjoner har i mange år hatt gode og virkningsfulle prosjekter, som utgjør en forskjell. De trenger vår støtte nå, for å kunne bringe håp der alt virker håpløst.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder