Leder

Den lokale kirka er nøkkelen

Rekrutteringen til kirkelig tjeneste kan kun løses gjennom lokalmenigheten.

I dag står flere prestestillinger i landet vakante, og har gjort det over år. Om fire år vil Den norske kirke mangle 200 prester. Når de store etterkrigskullene går av med pensjon, er det ikke nok nye prester til å fylle på. Dette er en varslet krise: misforholdet mellom prester inn og prester ut har vært kjent i mange år. Først i 2017 startet Den norske kirke et stort og systematisk rekrutteringsarbeid.

Denne situasjonen aktualiserer mange problemstillinger knyttet til prestetjenesten. En av dem er hvorvidt cand. theol.-graden fortsatt skal være normalkravet for ansettelse. En annen er hvordan Den norske kirke kan gjøre prestetjenesten attraktiv - og en siste er hvordan Dnk kan kommunisere at prestetjenesten er attraktiv.

Den lokale kirka

Det siste var tema for en av sakene på Kirkerådets møte forrige fredag. Der ble det lagt fram en rapport fra konsulentselskapet PwC. Flere kirkerådsmedlemmer var kritiske til rapportens business-tenkning og business-språk. Employer branding er et fremmedord i kirka, men betyr at Den norske kirke må kommunisere at den er attraktiv for arbeidstakerne og vise at man står sammen om felles verdier. Den norske kirke må bli flinkere i media og prester må snakke fint om yrket sitt, heter det i rådene fra PwC og NHH-professor Supphellen.

Grunnlaget for rekruttering krymper når færre blir døpt, konfirmert og deltakere i ungdomsarbeidet.

—  Vårt Land

Men hva er det egentlig som har skjedd på innsida av en alminnelig skoleungdom når hun har kommet fram til at hun skal søke opptak på prestestudiet? Antakelig handler det i liten grad om hva hun vet om prestens faktiske arbeidshverdag. Heller ikke handler det om den nasjonale kirka, som er en abstrakt størrelse for de fleste i Norge. Nei, det handler om denne ene ungdommens eksistensielle reise og utvikling, hvor viktig og spennende troen er for ham eller henne, om dragningen mot det hellige og et liv i tjeneste for kirka. Og hva er jordsmonnet for en slik modning? Det er selvsagt den lokale kirke og ungdomsarbeidet der.

Det viktige ungdomsarbeidet

Det som virkelig er problemet for rekrutteringen, er at de fleste andre kvantitative piler også peker nedover for Den norske kirke. Grunnlaget for rekruttering krymper når færre blir døpt, konfirmert og deltakere i ungdomsarbeidet. Og sekulariseringstendenser kan Kirkerådet ikke vedta seg bort fra. Det ligger også utenfor den lokale kirkes kontroll. Men det er fullt mulig å satse tungt på ungdomsarbeid, øke kunnskapen og ressursene, og ikke minst: Plassere presten midt i ungdomsgruppa, til formidling, men også inspirasjon for yrkesvalgene videre.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder