Leder

De bibelske kvinnene uteblir

Få kvinner blir løftet fram fra bibelfortellingene i trosopplæringen i kristne barnehager.

Nylig skrev Vårt Land om trosopplæring i kristne barnehager. En av konklusjonene er at få kvinner blir løftet fram fra bibelfortellingene.

Ingunn Aadland, rådgiver for trosopplæring ved IKO-Kirkelig pedagogisk senter, mener kvinner i Bibelen er så lite framme i vårt felles kulturelle minne, at barna ikke får kjennskap til dem.

De seneste årene er det gitt ut flere bøker om kvinner i Bibelen. To av disse er skrevet av biskop Kari Veiteberg. De heter Bibelens kvinner og Evas døtre. Begge er skrevet for voksne.

Da Veiteberg for noen år siden ble intervjuet på Verbums nettsider sa hun blant annet: «Presentasjonen av kvinnen er som oftest smeltet sammen med den rollen hun har i forhold til en mann. Hun er mor, kone, søster, datter og slave. Men om vi jakter litt, finner vi kvinner som kommer til syne med egne roller der deres selvstendige handlinger står i sentrum. Debora, dronningen av Saba og Ester er eksempler på dette».

Det finnes en rekke historier i Bibelen om sterke kvinner som bør formidles til barn. Maria, Jesu mor, er en av dem. Hennes avgjørende rolle for kristendommens eksistens bør formidles tydeligere.

Rut er en annen sterk kvinne i Bibelen som tør å løfte stemmen. Det er også mye å lære fra Susanna i de apokryfe skriftene. Det kom ut bok om henne på norsk i 2018. Historien trekker linjer fram til dagens Metoo-debatt, og viser hvordan hun selv tar tak i situasjonen.

Når Bibelen skal formidles til barn er det viktig å ha med et spekter av fortellinger, om både Bibelens kvinner og menn. Da må vi også løfte fram de sterke og selvstendige kvinnene. Dette er viktig for jenter og kvinner, men også for gutter og menn.

Her har både kristne forlag, kristne medier, kirker og pedagoger i den offentlige skole og barnehage en viktig utfordring som bør tas på alvor.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder