Leder

Høyres handlingsregel: Ikke for de som trenger politikk

Å slå fast at en politikk ikke skal ta utgangspunkt i behovet for de som trenger politikk, det er å løpe fra det internasjonale ansvaret som Norge bør ta sin del av.

Høyres innvandringsutvalg lanserte i helgen­ et forslag om såkalt «handlingsregel» for å sikre at antallet flyktninger som kommer til Norge, ikke styres av internasjonale kriser.

Måltall og handlingsregel

Til Aftenposten sier Røe Isaksen: « Måltallet – som handlingsregelen for oljepengene – kan ikke gi et presist mål for hvert eneste år. Vi skal ikke bortvise en person som har rett til asyl fordi vi kommer én over et gitt tall. Men det vil styre nivået over tid og dermed hvor streng politikken må være». Det blir blant annet foreslått at antallet asylsøkere og kvoteflyktninger regnes sammen innenfor det totale måltallet. Returer kan føre til at andre får komme inn.

LES OGSÅ: NOAS mener panikken fra 2015 må møtes med bedre løsninger enn en handlingsregel

Høyres forslag legger dermed opp til en asyl- og flyktningpolitikk som tar utgangspunkt i våre behov heller enn behovene til mennesker på flukt. Det er et oppsiktsvekkende utsagn at norsk asyl- og flyktningpolitkk «ikke styres av internasjonale kriser». En slik tenkning viser at Høyre ikke lager politikk for de som trenger politikk. Utgangspunktet skal være våre behov.

Ingen vil finne på å si at vi ikke skal lage politikk for eldre «styrt av eldres behov». Grunnleggende sett er en slik tankegang et brudd med de lange linjene i norsk humanitær politikk. Det vil også være et brudd med tankegangen som ligger til grunn for internasjonale menneskerettigheter.

Populisme

Røe Isaksen under­streker at «Norge ikke kan håndtere globale kriser ved å åpne dørene for alle». Dette er også et populistisk utsagn. I dagens Norge er det ingen som ­mener vi skal åpne dørene for alle verdens flyktninger. Selvsagt har all politikk sine begrensninger og rammer. Det ligger­ i politikkens natur å prioritere. Dess­uten er Norge et lite land i verden. Det vil alltid være ­begrensninger for hvor mange vi kan ta imot.

Men å slå fast at en politikk ikke skal ta utgangspunkt i behovet for de som trenger politikk, det er å løpe fra det internasjonale ansvaret som Norge bør ta sin del av. At dette forslaget kommer fra nettopp Torbjørn Røe Isaksen er til å undres over.

LES OGSÅ:

• Enighet om iskantsonen: Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre inngår forlik med Ap, Frp og Sp

• – George Floyd ville hjelpe vanskeligstilt ungdom

Snudde i synet på dødshjelp etter nederlandsk utvikling

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder