Leder

Ja til Det gamle testamentet

Hele kristendommen er bygget ved hjelp av jødedom. Dermed står kirken i takknemlighetsgjeld til jødedommen.

Tekster fra Det gamle testamentet hører ikke hjemme i en kristen gudstjeneste, mener den pensjonerte danske teologiprofessoren Mogens Müller.

LES OGSÅ: Det problematiske testamentet 

Hovedargumentet er sympatisk: «I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter», skriver han på debattplass i Vårt Land. Han mener at den tradisjonelle kristne måten å lese Det gamle testamentet på, der man tolker teksten i lys av åpenbaringen om Kristus, er et uttrykk for «bibelimperialisme».

Dette argumentet trekker Müller så videre til sin ytterste konsekvens: Det gamle testamentet, lest på sine egne betingelser, er ikke kristendom, men jødedom, mener han. Dette gjør tekstene til en «fremmed røst» i kirken. Dermed har den danske professoren resonnert seg fram til et brudd mellom kirken og dens jødiske røtter.

Vi er enige i at respekt for andre mennesker og ­tradisjoner er en kristen dyd. Det er likevel ikke selve premisset som forkynnelsen i en kristen kirke skal måles mot. En kirke skal forkynne det kristne evangelium, som handler om Jesu forkynnelse og gjerninger, død og oppstandelse. Jesu egen forkynnelse var utlegning og fortolkning av Det gamle testamentet. Han understreket at Toraen og profetene ikke kan settes til side. Å bryte kirkens bånd til GT og jødedommen vil dermed være et brudd med både historien og med Jesu egen forkynnelse.

Dessuten må ikke bare tekstlesningen fjernes dersom vi skal bryte båndene til jødisk tradisjon. Også liturgien, bønnene, og salmene er en videreføring av tradisjonen fra synagogen. For ikke å nevne nattverden, som er en videreføring av påskemåltidet som jøder har feiret i uminnelige tider. Og noe vil unektelig mangle hvis menigheten skal forlate kirken uten å ha mottatt velsignelsen.

LES OGSÅ: NT-forsker: Går vekk fra den billige nåden.

Vi vil velge en helt annen tilnærming til problemstillingen: Hele kristendommen er bygget ved hjelp av jødedom. Dermed står kirken i takknemlighetsgjeld til jødedommen. Vi yter gjerne samme tjeneste videre. Om noen kan bli inspirert av Jesus – vær vår gjest! Vi blir ikke truet av at noen bruker vår rikdom på en annen måte enn oss selv. Ingen gruppe eier en hellig tekst – det er i så fall det som ville vært bibelimperialisme.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder