Kulturminister Thorhild Widvey ga i tirsdagens Vårt Land en redegjørelse for prosessen ved opphevelsen av prestenes boplikt. Hun avviser at endringene er kommet brått på siden dette ble varslet i regjeringserklæringen. Hun viser også til at en del prester har ønsket å bli løst fra boplikten og at Presteforeningen har ønsket endringer.