KOMMENTAR: 30. januar 2017 fikk Den norske kirke det mange hadde savnet: En godkjent liturgi for vigsel av likekjønnede par. Endringen trådte i kraft 1. februar, og allerede klokken ett minutt over tolv ble det første homofile paret kirkelig viet i Eidsskog kirke.