Selv om han var fra Rukkedalen og vi møttes ofte mens han var politisk aktiv, har jeg ikke følelsen av å ha kjent Lars Roar Langslet godt. Han var litt reservert, men det kunne likevel ikke dekke over hans vennlighet. Hallingdialekten hadde veket plassen for korrekt riksmål, og du skulle ikke snakke lenge med ham før du forsto at her var både en klok og kunnskapsrik mann.