Om fire år skal vi markere en milepæl i utviklingen av rettsstaten i Norge: På Mostertinget i 1024 fikk barn for første gang et eget rettsvern. Det ble forbudt å sette barn ut for at de skulle dø.