Det kokte i mediene etter kunngjøringen torsdag, ingen prisdeling har vakt hissigere reaksjoner og mer karismatiske knefall. Det er atlanterhav mellom den markante Expressen-journalisten Nina Katrin Lekander, som mener det er et «gubbigt» (gammelmanns) valg, helt ute av proporsjoner - og den danske litteraturprofessoren Anne-Marie Mai som i Kristeligt Dagblad forkynner rakt og rett ut at Bob Dylan er «vår tids største dikter!». Berlingske Tidendes Søren Kassebeer mener prisen aldri skulle gått til Dylan, tildelingen er «en spøk – så kort og ondt kan det sies», skriver han. Mens den tidligere nobelprisvinneren Salman Rushdie hyller­ med ­selvblinkende ord.