Venstre har vært i en lang og vedvarende krise. Ikke først og fremst fordi de ligger lavt i valg og på målinger. Det har blitt en slags normaltilstand i Norges eldste parti.

Grunnen er at det er blitt tydeligere for mange at det er en kløft i partiet mellom de sosialliberale og en fløy som kjenner seg mer hjemme med et begrep som «liberalisme».

En av grupperingene som mange i Venstre oppfatter som liberalister, er Unge Venstre. Enkelte i Bygde-Venstre klager over at det er vanskelig å skille Unge Venstre fra Fremskrittspartiets liberalister. Når dette blir kombinert med en regjeringsdeltagelse med Frp, opplever enkelte i det sosialliberale perspektivet forsvinner. Både i regjeringens politikk, men også i Venstres egen retorikk og prioritering.

Søt musikk for sosialliberale

Derfor var Grandes tale på Fornebu lørdag som søt musikk for mange av de mest sosialliberale, som i utgangspunket var kritisk til regjeringssamarbeidet med Frp, og som til tider kjenner seg fremmedgjort i dagens Venstre.

Flere av dem pekte på at Grande nå strakk ut en hånd til fagbevegelsen og snakket om kamp mot løsarbeidersamfunnet. De var også glad for at hun snakket om Venstres engasjement for dem som i perioden sliter med økonomien, og at hun pekte på at «den lille mann skal føle at Nav er deres kontor».

Hun løftet også opp hvordan det sosiale perspektivet ikke skal handle om «regneark og statistikk, men må handle om folk».

Andres ulykke

Så er det tungt for mange Venstre-folk at Sp gjorde det så godt ved årets valg. Partiets stortingsrepresentant, Carl Eirik Grimstad, gjorde derimot sitt for å motarbeide mismotet over Sps historiske valg. Det gjorde han ved å spille av et krise-klipp for Sp, fra Eid i Sogn og fjordane fra 2011. Daværende kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete fikk beskyldninger om å bedrive sentraliserende politikk ved å legge ned den lokale fødestua. Navarsete nærmest eksploderte, var tydelig opprørt og kom med følgende legendariske utsagn: «Du veit ikkje kva du snakkar om, du veit ikkje kva du snakkar om. Det er som har vore i forhandlingar i lange dagar og i lange netter, i fleire timar lange telefonmøte».

Klippet var det som skapte best stemning på landskonferansen så langt. Heller ikke i Venstre er «andres uhell å forakte». Trolig vil vi se Navarsete-klippet fremover mot valget i 2021. Fordi det viser at Sp var maktesløst når det gjaldt sentralisering da de satt i regjering.

Solbergs tale

Erna Solberg brakte også latter og humor til Venstre da hun snakket om regjeringssamarbeidet. Hun innrømmet at avstanden er stor mellom de fire partiene, men kontret med følgende utfordring til Venstre: «Det finnes et alternativ til oss, et rødgrønt alternativ. Det består altså av EØS-motstandere, sosialister og proteksjonister som mener alt var bedre før».

Ledervalg

Det faktum at partiet står midt oppe i en svært krevende ledervalgstrid ble derimot ikke nevnt med et eneste ord.

Men det var umulig å ikke legge merke til Abid Rajas popularitet. Som en popstjerne flokket store deler av Distrikts-Venstre seg rundt ham. Han hadde knapt tid til å snakke med pressen, noe som er helt uvanlig for Raja. Han er åpenbart blitt store deler av Distrikts-Venstres mann.

At valgkomiteen må forholde seg til Rajas popularitet, er åpenbart. Alt tyder på at Trine Skei Grande også må det. En slik løsning kan være at Raja blir en av Grandes nestledere. Et scenario som ville vært utenkelig for kort tid siden, men som nå kan presse seg fram, ikke minst fordi han er mange av de sosialliberales mann.

LES MER: 

• Erna Solberg overrasket Venstre med drahjelp – minnet om alternativet: «EØS-motstandere og sosialister»

Analyse: Slik kan nye ansikter i Venstres topp flytte på partiets verdipolitikk