Av hundre personer som lykkes med å nå toppen av verdens høyeste fjell, er det seks som dør på på fjellet. Dette vet de, de som er der. Hvorfor gjør de det?
Nesten 300 mennesker har mistet livet på Mount Everest siden første mann sto på toppen i 1953. Verdens høyeste fjell er forlengst blitt en grell gravplass ettersom de døde kroppene blir liggende langs tråkket opp mot den 8848 meter høye toppen.