Debatten om norske verdier og tradisjonsarv hadde sine runder tidlig i valgkampen. Men det faktiske innholdet i tros- og livssynspolitikken havner bortenfor duellene.