Hvis du spør et representativt utvalg nordmenn om de tror på Gud, vil 39 prosent svare nei, 37 prosent svare ja, mens 23 prosent vil si «vet ikke». Norsk Monitor har stilt dette spørsmålet jevnlig siden 1985 og funnet ut at gudstro mister oppslutning.