Skal man ha en sunn religionskritikk, kommer man ikke utenom å diskutere fundamentalistisk tenkning i alle religioner. Det er krevende. De som utøver selvkritisk tenkning, blir raskt anklaget for å skite i eget reir.