Fremskrittspartiets stortingsgruppe sto i fjor høst overfor valget mellom 20 øre mer for bensinen eller 88 kroner mer for en flybillett. De valgte det siste.