Aleppo, år 459: Oppå ei tjue meter høg søyle står ein mann med utstrekte armar­ og ber. Ofte legg han panna mot golvet. Han heiter Simeon, er kristen munk og omtrent 70 år gammal. Halvdelen av livet sitt har han budd på toppen av ei søyle utan ly for brennande syrisk ørkensol ­eller bitande vinterkulde. I løpet av ein dag rekk ein tilskodar å telja at han kneler og legg panna ned 1244 gonger, seier overlevering­ane.