Foreldre har alltid bekymret seg for barnas valg av ektefelle. Det gjelder ikke bare for såkalte tverrkulturelle ekteskap der innvandrere blir svigersønner eller svigerdøtre.