Debatten om rockens fremtid har rullet i pressen og i sosiale medier de siste ukene. Den startet da Bylarms programsjef Joakim Haugland opplyste at nesten ingen innsendte bidrag til årets store mønstring av unge artister inneholdt rock, og at de få som gjorde det var av dårlig kvalitet. Derfor lanserte Bylarm et støttestipend for rock. Musikkjournalist-veteranen Bernt Erik Pedersen i Dagsavisen, tok uansett farvel med en musikkstil som lenge hadde vært viktig for ham.