– Det mediene trykker, former opinionen. Når Aftenposten fokuserer overdrevent på religion, bidrar det til å styrke enkelte religiøse krefters rolle i samfunnet, uttalte Marianne Sunde til Vårt Land fredag.