Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har gjort «godhetstyranniet» til et av sine argumenter. Poenget er at når det å ta mot flyktninger framstilles som den eneste gode handling, blir andre standpunkter gjort umoralske og mindreverdige, om jeg har forstått det rett.