Kommentar

Til religionskritiker å være bruker Steven Pinker et påfallende religiøst språk, skriver Håvard Nyhus.