Kommentar

Barack Obama ble valgt i 2008 på et håp om forandring, i et krise­rammet USA der hver tiende voksne gikk uten arbeid. Han fikk i fanget ettervirkningene av den verste finanskrisen siden mellomkrigstidens depresjon:

Vanlige folks boliger ble solgt på tvangsauksjon til langt ­under låneverdi, mens den tidligere­ så potente bilindustrien ble et skranglende symbol på den amerikanske drømmens brutale­ kollisjon med en globalisert ­verdensøkonomi.

Halvert ledighet

Åtte år senere­ er ledigheten halvert til knapt fem prosent. Finansinstitusjoner ble hjulpet gjennom krisen av en pragmatisk president som ikke lot seg styre av opinionens forståelige sinne mot en grådighet som var gått amok. På et møte med skremte banksjefer i 2009, forklarte like fullt Obama dem realitetene da myndighetene tok sine stabiliserende grep: