'Troen er ikke noen bærende kraft i Norge», insisterer Gunnar C. Aakvaag i Morgenbladet (15. mai) og skisserer «en alternativ sekulær motfortelling» om «en gjeng gudløse sosialdemokrater» som i «år null» (1814) oppdaget at de kunne sette individet i sentrum.