Staten har tapt 80 milliarder i oljeinntekter siden statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst. Sammenlignet med det, blir alt som står i Revidert nasjonalbudsjett for småpenger å regne. Men inntektstapet betyr ikke at det skal spares, selv om vi har en blå regjering. Revidert handler om å dele ut mer penger.