Før jul annonserte Donald Trump at det var oppnådd enighet med demokratene om en ny fengselsreform - The First Step Act. Reformen vil gjøre det lettere å skaffe seg jobb og utdanning ved endt soning, og tilkjennegir landets dommere noe mer smidighet i møte med narkotikaforbrytelser. Den amerikanske straffepraksisen, der straff legges til straff, har til tider gitt rent ut perverse utslag.

Dette har i sin tur bidratt til at ingen annen nasjon i verden burer inne en så stor andel av befolkningen sin. Én av tre nyfødte afroamerikanske gutter vil på et eller annet tidspunkt i livet oppleve å bli innelåst, høyere tall enn i Sør-Afrika under apartheidregimet.

Sjanse til forløsning

Men nå varslet presidenten en ny tid: «Det handler om å gi våre medborgere en sjanse til redemption», sa han, og brukte et ord som best kan oversettes med «frelse» eller «forløsning». Var han kommet på bedre tanker? Var det svigersønnen Jared Kushner, hvis far en periode satt i fengsel, som virket i kulissene?

Tretti år tidligere hadde «The Donald», som han den gang ble kalt, egenhendig betalt for fire helsides annonser i New York Times der han tok til orde for å hate fem gutter som var arrestert for å overfalle en 28 år gammel, kvinnelig jogger i Central park. Han tok også til orde for å gjeninnføre dødsstraff i delstaten, slik at de samme guttene – den yngste 14 år gammel – kunne få en passende straff.

«Jeg ønsker ikke å psykoanalysere dem eller forstå dem, jeg vil straffe dem», het det i annonsen. Deretter gikk turen til TV-studio og Larry King der Trump gjentok sin begjæring om dødsstraff: «Let’s all hate these people.»

Tilsto overfallet

Siden har de fem guttene – «the Central Park five» – for lengst blitt renvasket. I 2001, tolv år etter at guttene første gang ble arrestert, sto den virkelige overfallsmannen frem og tilsto overfallet. DNA-bevis understøttet at politiet omsider hadde riktig mann. De fem guttene - Raymond Santana, Kevin Richardson Antron McCray, Yusef Salaam og Korey Wise – ble til gjengjeld tilkjennegitt hundrevis av millioner i erstatning. Trumps anmodning om å ta livet av dem ble aldri tatt til følge, men de hadde fått sin porsjon med hat.

Tidligere i måneden kom tv-serien om de fem guttene – When they see usNetflix. Jeg har forsøkt å se den, men måtte legge den fra meg. Den var simpelthen for opprørende, selv om dramaturgien er kjent nok: Unge, vettskremte gutter frarøves alle rettigheter og kastes til ulvene fordi politiadvokaten står uten spor, og fordi samfunnet trenger noen å kaste skylden på. Rettssikkerheten ofres på «oppklaringsprosentens» alter. Makten tramper på de maktesløse. Prinsipper gir vei for blodtørst og hevngjerrighet. Når de ser oss. Vil Trump se dem i øynene i dag?

 

Ikke til å rokke

Om leseren tror arbeidet med fengselsreformen og tanken om «redemption» ville få den amerikanske presidenten til å reflektere over sin egen rolle i «The Central Park jogger case», må hun tro om igjen. Da en reporter i forrige uke konfronterte Trump med hans rolle i saken, og hvorvidt det var et tankekors at han gikk så høyt på banen, svarte han med å … fortsette å stå på sitt.

«They admitted their guilt», kvitterte han, med henvisning til guttenes «tilståelser», som retten altså har funnet at ble manipulert fram. Noe mer ønsket ikke presidenten å tilføye: We'll leave it at that. «Vi gir oss der.»

Så er det naturligvis langt viktigere hva den nye fengselsreformen faktisk kan utrette enn hva Trump til enhver tid kan finne på å si. Undersøkelser viser at selv ikke Trumps tilhengere kjøper alt som kommer ut av munnen hans. De tar det for hva det er – skryt, provokasjoner og strategisk kommunikasjon i mer eller mindre skjønn forening.

Tough on crime

Ikke desto mindre kan det tenkes at Trump har forregnet seg. Den nye fengselsreformen ble nevnt da han lanserte sitt kandidatur i forrige uke og den skal øyensynlig spille en rolle i hans forsøk på å bli gjenvalgt. Visst er amerikanerne tough on crime og ikke et folk som syr puter under armene på folk, men de ser også seg selv i lys av en fortelling om nåde og «redemption». Dette er spenningen i hjertet av USA: tøff kjærlighet, nye sjanser.

Om fortellingen om «The Central Park five» fortsetter å hjemsøke amerikanerne, og Trump ikke utvikler en bedre forsvarsstrategi enn å stå på sitt, vil derfor fengselsreformen hans etterlate seg en hul klang. Og svekke sjansene hans for gjenvalg.