USA er blitt langt rikere siden 1964, men likevel er millioner av dagens amerikanske barn forhåndsdømt til ganske miserable liv. Ikke bare risikerer de fleste barn oppvokst i fattige familier vedvarende økonomisk nød og ofte helsemessig strevsomme liv. De dør også 10–15 år tidligere enn sine rike landsmenn og kvinner – en forskjell på nivå med mange utviklingsland.