ANALYSE: Det regjeringsoppnevnte Godal-utvalgets rapport om Norges innsats i Afghanistan ble om mulig enda mer knusende enn ventet. Dommen er at man har mislykkes i å bygge en stabil og demokratisk stat, og Taliban står nå sterkere enn noen gang siden 2001. Det eneste av tre hovedmål som er oppfylt er ifølge utredningen det første og viktigste, nemlig «å støtte USA og bidra til å sikre NATOs relevans».