Kommentar

ANALYSE: Det regjeringsoppnevnte Godal-utvalgets rapport om Norges innsats i Afghanistan ble om mulig enda mer knusende enn ventet. Dommen er at man har mislykkes i å bygge en stabil og demokratisk stat, og Taliban står nå sterkere enn noen gang siden 2001. Det eneste av tre hovedmål som er oppfylt er ifølge utredningen det første og viktigste, nemlig «å støtte USA og bidra til å sikre NATOs relevans».

Etter 11. september 2001

Det siste handler om at Norge nærmest var forpliktet til å bidra militært etter at USA ble angrepet av terrorister 11. september 2001, i tråd med artikkel 5 i Natopakten der det heter at et væpnet angrep mot en eller flere av medlemsstatene, skal regnes som et angrep mot alle.

Norges beskjedne betydning og tette naboskap til Russland gjør at få andre NATO-medlemmer er mer avhengig av bestemmelsen om «én for alle, alle for én». Det var dette som fikk daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) til framstå som så velvillig overfor USAs ønsker etter terrorangrepet 11. september, at forsvarsminister Donald Rumsfeld knapt klarte å styre sin begeistring.