Mellom to og sju millioner muslimer har kommet til tro på Kristus som følge av bevegelser i muslimske land, hevder David Garrison i boken «A wind in the house of Islam». Det er i og for seg ikke noe stort tall tatt i betraktning at det finnes 1,5 milliard muslimer. Men sammenlignet med tidligere tider, er det likevel en stor endring.