Spissformuleringa blir levert av Svend Aage Madsen, sjefpsykolog på Rigshospitalet i København. Heilt reseptfritt.