Kommentar

Spissformuleringa blir levert av Svend Aage Madsen, sjefpsykolog på Rigshospitalet i København. Heilt reseptfritt.

Madsen har meir å fortelje om mannehelsa: Menn lever kortare liv enn kvinner, dei er oftare sjuke og dei døyr oftare av sjukdommen sin enn kvinner.

Danske Svend Aage Madsen har saman med norske Solveig Osborg Ose stupt ned i nordisk folkehelse. Djupdykket avdekkjer at kvinner lir medan menn døyr.

LES OGSÅ: Flere menn ringer hjelpetelefoner