Det er lang tradisjon for å sjå foreiningar og lag som uttrykk for noko heilt grunnleggande ved ein sunn samfunnsdynamikk. Hos Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor kan vi til dømes lesa seniorforskar Jill Loga drøfta framveksten av organisasjons- og forsamlingsfridomen i Noreg.