Det er lenge siden legestudenten Johannes Hofer satte sammen de greske ordene nostos (hjemreise) og algos (smerte). Dette ble beskrevet som «den smerten et sykt menneske føler fordi det ikke er i hjemlandet sitt eller frykter aldri mer å få se det igjen.»