Den norske ordningen med statsstøtte til tros- og livssynssamfunn er forholdsvis enestående. Den springer ut av en prinsipiell forståelse av at tros- og livssynssamfunn er viktige for samfunnet.